Skip to content
Slide

Palju Kaupa Kohe Saadaval!

Slide

Leia Soodne Pakkumine

Moodulkorstna ehitus
samm-sammult

1. Esimese ploki ettevalmistus

Tasanda alusvundament ja eemalda nurklihvijaga esimese ploki sisering.

Paigalduse_joonis_01

2. Ühendusava 

Lõika elemendile ühendusava vastavalt alltoodud illustratsioonile.

Paigalduse_joonis_02

3. Esimese elemendi paigaldamine

Enne korstna paigaldamist veendu, et aluspind oleks loodis ja piisavalt tugev. Lisaks kontrolli korstna paigutust muude konstruktsioonide suhtes. Korsten peab seisma iseseisvalt ja lahus muudest konstruktsioonidest. Eemalda esimese elemendi liitesoon ja paigalda see soovitud asukohta. 

NB! Elemendid tuleb paigaldada süvendsoon ülespoole!

Paigalduse_joonis_03

4. Liimisegu kasutamine

Paigaldage umbes 1-1,5 cm paigaldussegu elementide servadele ja avale. Jätka korstnaploki ladumist, kanna liimsegu plokile nagu joonisel näidatud.

Paigalduse_joonis_04a

a. Esimese elemendi liimimine

Paigalduse_joonis_04b

b. Järgmise elemendi liimisegu paigaldus

5. Tahmaluugi paigaldus

Märgi tahmaluugi asukoht korstnaplokile ja puuri ava trelliga või lõika ketaslõikuri abil. Paigalda segu abil puhastusluugi liiteelement, seejärel tihenda praod segu või tulekindla villaga. Paigalda tahmaluuk.

Paigalduse_joonis_05

6. Korstna ladumine

Kontrolli vesiloodi abil vertikaalsust. Puhasta sisemised ja välimised vuugid üleliigsest liimisegust, et moodustuks sile pind. Lao korsten vajaliku kõrguseni. Suurim lubatud

kõrgus läbi katuse on 1,6 m!

Paigalduse_joonis_06

7. Siibri paigaldus

Lava Eco tootevalikust on võimalik tellida siibri avaga korstnaplokk, millel on valmis

pesa siibri paigaldamiseks. Siibriga ploki peale paigaldatavalt plokilt tuleb eemaldada liitesoon.

Kui sellist valmis siibri avaga plokki komplektis ei ole, saab selle ka ise kohapeal valmistada. Siibri pesa süvendamisel tuleb arvestada, et siiber saaks liikuda vertikaalses kui ka horisontaalses suunas. Vajalik liikumisvaru peaks olema 5 mm. Ärge pange segu siibri peale, vaid ainult ploki servadesse. Nii tagame siibrile soojuspaisumiseks vajaliku ruumi.

Siibri pesa tegemiseks on hea kasutada tikksaagi või nurklihvijat.

8. Paigalda korstnamüts.

Korstnapitsi võib krohvida või katta korstnamantliga (korstnaplekid)

9. Küttekolde ühendus

Suitsutoru ühendamiseks märgi ühendusava koht korstnaplokile.

Paigalduse_joonis_09-1

Suitsutoru ühendatakse korstna küljelt (vt jooniselt valik 2). Ühenduskoht tuleks märkida korstna plokile, mille kaudu soovitakse lõõritoru ühendada. Lõõritoru ühendusava võib tekitada kasutades selleks kas teemantfreesi või puurides tihedalt üksteise kõrvale auke. Ava viimistlemiseks soovitame kasutada meislit. Tulekindla isolatsiooni materjali paigaldamisel tuleb arvestada lõõri ühenduse avale lisaks 10 mm õhuruumi. Jälgige, et lõõritoru ei läheks liiga sügavale, sest see võib korstna ummistada. Ühenda toru ja tihenda see tulekindla tihendusnööriga. CE märgisega reguleeritava lõõri adapteri kasutamise korral lõigake ploki sisse püstsuunaline 150 mm laiune ava.

10. Küttekolde ühendus

Korstna ühendamine küttekoldega alalõõri kaudu (vt joonisel valik 1). Lõigake plokki lõõritoru vastavalt eelmises punktis antud juhistele. Täitke korstnapõhi 70 mm ulatuses müüriseguga (lõõri ühenduse avani). Jälgige, et lõõritoru ei läheks liiga sügavale korstna sisse, muidu võib tekkida ummistus. Lõigake plokile puhastusluugi ava. Paigaldage segu abil puhastusluugi liiteelement. Tihendage praod segu või tulekindla villaga.

NB! Puhastusluuk ja lõõri ühendus ei tohi asuda samal kõrgusel.

11. Kahe lõõriga moodulkorstna ehitamine

Kahe või kolme lõõriga korstna ehitamisel paigaldage plokid kõrvuti ja ühendage seguga üksteise külge, katke vuuk näiteks 6 mm avadega klaaskiudvõrguga ja tasandage sobiva seguga. Sellisel juhul jääb vuuk varjatuks ega pragune.

Lõpetuseks katke korsten antiikkrohvi või mõne muu sobiva mittesüttiva materjaliga.

12. Läbiviigud konstruktsioonidest

Läbiviikude tegemisel arvestage, et sõrestikud, roovid jms peavad jääma korstnast vähemalt 50 mm kaugusele. CE-testi kohaselt võivad laelauad, aurutõke ja aluskate jääda korstnast 20 mm kaugusele. Vahe tuleb sulgeda Sitko teibi või mõne muu samalaadsete omadustega teibiga. Tehke seda nii, et teip kinnitub korstna külge.  Siseruumis võivad põranda- ja laeliistud puutuda korstna seina vastu, kuid neid ei tohi korstna külge kinnitada.

13. Moodulkorstna viimistlemine

Tasandage korsten kogu ulatuses (ka tulekindla villa alt) korstnasegu või muu tsemendipõhise seguga. Katke nähtavale jäävad osad selleks sobiva krohvi või mõne muu eelistatud ja selleks tööks ettenähtud materjaliga.